Причини відхилення реклами Facebook за категоріями

Reasons
translate
Category
ADAPTIVE ENFORCEMENT
АДАПТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
Неприпустимі бізнес-моделі
ADFARM PENALTY WEAK
ADFARM ШТРАФ СЛАБКИЙ
Правила рекламної діяльності
ADULT CONTENT
ВМІСТ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
Товари або послуги для дорослих
ADULT CONTENT INTERACTION
ВЗАЄМОДІЯ З КОНТЕНТОМ ДОРОСЛИХ
Контент для дорослих
ADULT CONTENT RISKLOW
РИЗИК ВМІСТУ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
Товари або послуги для дорослих
ADULT HEALTH
ЗДОРОВ'Я ДОРОСЛОГО
Косметичні процедури, а також товари та послуги для схуднення
ADULT HEALTH SERVICES
ПОСЛУГИ ЗДОРОВ'Я ДОРОСЛИХ
Товари або послуги для дорослих
ADULT MEDIA
ЗМІ ДОРОСЛИХ
Нелегальні продукти та послуги
ADULT PRODUCTS AND SERVICES
ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ ДОРОСЛИХ
Товари або послуги для дорослих
ADULT TARGETING
НАЦІЛЕННЯ НА ДОРОСЛИХ
Товари або послуги для дорослих
ADVERTISING DISABLED FOR PAGE
РЕКЛАМА ВИМКНЕНА ДЛЯ СТОРІНКИ
Сторінка забороняє розміщувати рекламу
AFFILIATE PENALTY HIGH
АФІЛІЙОВАНИЙ ШТРАФ ВИСОКИЙ
Дискримінація
AFFILIATE PENALTY LOW
ПАРТНЕРСЬКИЙ ШТРАФ НИЗЬКИЙ
Дискримінація
AFFILIATE PENALTY MEDIUM
ПАРТНЕРСЬКИЙ ШТРАФ СЕРЕДНЯ
Дискримінація
ALCOHOL
АЛКОГОЛЬ
Алкоголь
ANIMALS
ТВАРИНИ
Правила рекламної діяльності
ANIMATED IMAGE
АНІМАЦІЙНЕ ЗОБРАЖЕННЯ
Правила рекламної діяльності
ANIMATION
АНІМАЦІЯ
Автоматична анімація
APP SCAM
ШАХРАЙСТВО ДОДАТКУ
Шпигунське або шкідливе ПЗ
AUTO DOWNLOAD
АВТОМАТИЧНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ
Непрацюючі цільові сторінки
AUTO RELATED MODIFICATION
АВТОМАТИЧНА МОДИФІКАЦІЯ
Шахрайство та обман
BA ALLBEFOREANDAFTER
BA ВСЕ ДО І ПІСЛЯ
Особисте здоров'я
BA HAIRLOSS
BA ВИПАДЕННЯ ВОЛОССЯ
Особисте здоров'я
BA MEDICAL
Б. МЕДИЧ
Особисте здоров'я
BA SKIN
BA ШКІРА
Особисте здоров'я
BA TEETH
BA ЗУБИ
Особисте здоров'я
BA UNCLEAR
БА НЕЯСНО
Особисте здоров'я
BA WEIGHTLOSS
BA ВТРАТА ВАГИ
Особисте здоров'я
BAD HEALTH PRODUCT
ПОГАНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я
Небезпечні харчові добавки
BAD SUBSCRIPTION
ПОГАНА ПІДПИСКА
Послуги передплати
BEFORE AND AFTER
ДО І ПІСЛЯ
Особисте здоров'я
BLOCKED DOMAIN
ЗАБЛОКУВАНО ДОМЕН
Правила рекламної діяльності
BRANDED CONTENT REJECT
ВІДХИЛЕННЯ БРЕНДОВОГО ВМІСТУ
Брендований контент
BREAST FEEDING NIPPLE
ГРУДЬ СОСКА
Контент для дорослих
BREASTENLARGEMENT
ЗБІЛЬШЕННЯ ГРУДЕЙ
Контент для дорослих
CASH ADVANCE
АВАНС ГОТІВКОЮ
Мікрокредити, позики "до зарплати" та заставні зобов'язання
CASUAL DATING
ВИПАДКОВІ ЗБАНАННЯ
Знайомства
CASUAL DATING SERVICE
СЛУЖБА ВИПАДКОВИХ ЗНАЙОМСТВ
Знайомства
CELEB BAIT
ЗНАМЕНИТА ПРИМАНА
Матеріали низької якості або непристойного характеру
CELEBBAIT ESCALATION
ЕСКАЛАЦІЯ CELEBBAIT
Матеріали низької якості або непристойного характеру
CHEATING
ОБМІР
Шахрайство та обман
CHILD EXPLOITATION IMAGERY
ЗОБРАЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ
Правила рекламної діяльності
CLICKBAIT
КЛІКБЕЙТ
Матеріали низької якості або непристойного характеру
CLICKBAIT ADFARM
КЛІКБЕЙТ АДФАРМ
Матеріали низької якості або непристойного характеру
CLICKBAIT ENGAGEMENTBAIT
CLICKBAIT ENGAGEMENTBAIT
Матеріали низької якості або непристойного характеру
CLOAKING
МАСКУВАННЯ
Системи для обходу засобів безпеки
COMMUNITY POLICY
ПОЛІТИКА ГРОМАДИ
Правила рекламної діяльності
CONVERSION THERAPY
КОНВЕРСІЙНА ТЕРАПІЯ
Заяви, що вводять в оману
COPYRIGHT
АВТОРСЬКЕ ПРАВО
Правила рекламної діяльності
COSMETICS
КОСМЕТИКА
Правила рекламної діяльності
COUNTERFEIT
ПІДРОБКА
Шахрайство та обман
COUNTERFEIT DOCUMENTS
ПІДРОБНІ ДОКУМЕНТИ
Шахрайство та обман
COUNTERFEIT PRODUCTS
ПІДРОБНА ПРОДУКЦІЯ
Правила рекламної діяльності
COVID UNSUB
COVID UNSUB
Заяви, що вводять в оману
CREDIT CERTIFICATION
КРЕДИТНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Правила рекламної діяльності
CREDIT INCOME
КРЕДИТНІ ДОХОДИ
Дискримінація
CREDIT MCA
КРЕДИТ MCA
Дискримінація
CREDIT NON SPECIALIZED
КРЕДИТ НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
Дискримінація
CREDIT TARGETING
ТАРГЕТІВАННЯ КРЕДИТУ
Дискримінація
CRIMINAL ORGS
ЗЛОЧИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Норми спільноти
CRYPTO CURRENCY
КРИПТОВАЛЮТА
Криптовалюта та пов'язані з нею продукти та послуги
DATING
ЗНАЙОМСТВА
Знайомства
DATING GRAMMAR
ГРАМАТИКА ЗНАЙОМСТВ
Знайомства
DATING LANGUAGE
МОВА ЗНАЙОМСТВ
Знайомства
DATING LOW QUALITY IMAGE
ЗНАЙОМСТВА НИЗЬКА ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ
Знайомства
DATING NOT APPROVED
ПОБАЧЕННЯ НЕ ЗАТВЕРДЖЕНО
Знайомства
DATING SEXUAL
ЗНАЙОМСТВА СЕКСУАЛЬНІ
Знайомства
DECEPTIVE EMPLOYMENT
ОБМАННЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Мережевий маркетинг
DECEPTIVE PRACTICES
ОБМАННІ ПРАКТИКИ
Правила рекламної діяльності
DEFAULT OPTIN SUBSCRIPTION
ПІДПИСКА НА OPTIN ЗА ПРОМОВЧАННЯМ
Послуги передплати
DEFINITE AMOUNT CLAIM
ВИЗНАЧЕНА СУМА ПОЗОВУ
Заяви, що вводять в оману
DIGITAL SERVICES
ЦИФРОВІ СЕРВІСИ
Правила рекламної діяльності
DIGITAL STORE OBJECT ADULT CONTENT
DIGITAL STORE OBJECT КОНТЕНТ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
Товари або послуги для дорослих
DIGITAL STORE OBJECT ALCOHOL
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ОБ'ЄКТ АЛКОГОЛЬ
Алкоголь
DIGITAL STORE OBJECT APP SCAM
ОБ’ЄКТ ЦИФРОВОГО МАГАЗИНУ ДОДАТОК
Шпигунське або шкідливе ПЗ
DIGITAL STORE OBJECT CIRCUMVENTING SYSTEMS
ЦИФРОВІ СИСТЕМИ ОБХОДУ ОБ'ЄКТІВ МАГАЗИНУ
Системи для обходу засобів безпеки
DIGITAL STORE OBJECT CLOAKING
МАСКУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЦИФРОВОГО МАГАЗИНУ
Неприпустимі бізнес-моделі
DIGITAL STORE OBJECT CREDENTIAL STEALING
КРАДІЖКА ОБ’ЄКТІВ ОБ’ЄКТА ЦИФРОВОГО МАГАЗИНУ
Неприпустимі бізнес-моделі
DIGITAL STORE OBJECT DATING
ДАТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИФРОВОГО МАГАЗИНУ
Знайомства
DIGITAL STORE OBJECT DECEPTIVE EMPLOYMENT
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ОБ'ЄКТ ОБМАНЛИВОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Мережевий маркетинг
DIGITAL STORE OBJECT DIET PRODUCT SERVICE
DIGITAL STORE OBJECT ДІЄТИЧНІ ПРОДУКТИ СЕРВІС
Косметичні процедури, а також товари та послуги для схуднення
DIGITAL STORE OBJECT DISHONEST PRACTICES
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ОБ’ЄКТУЄ НЕЧЕСНУ ПРАКТИКУ
Шахрайство та обман
DIGITAL STORE OBJECT GAMBLING
ОБ'ЄКТ ЦИФРОВОГО МАГАЗИНУ
Азартні ігри на реальні гроші
DIGITAL STORE OBJECT HEALTHCARE MEDICAL REPRODUCTIVE NICOTINE
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ОБ'ЄКТ ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МЕДИЧНИЙ РЕПРОДУКТИВНИЙ НІКОТИН
Небезпечні харчові добавки
DIGITAL STORE OBJECT HEALTHCARE NUMERIC CLAIM
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ОБ'ЄКТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЧИСЛОВА ЗАЯВА
Заяви, що вводять в оману
DIGITAL STORE OBJECT ILLEGAL
ОБ'ЄКТ ЦИФРОВОГО МАГАЗИНУ НЕЗАКОННИЙ
Нелегальні продукти та послуги
DIGITAL STORE OBJECT ILLICIT SERVICES
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ОБ’ЄКТУЄ НЕЗАКОННІ ПОСЛУГИ
Нелегальні продукти та послуги
DIGITAL STORE OBJECT MISINFORMATION VACCINE
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ОБ’ЄКТ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ВАКЦИНА
Неправдива інформація
DIGITAL STORE OBJECT ONLINE PHARMACY
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ОБ'ЄКТ ІНТЕРНЕТ-АПТЕКА
Онлайн-аптеки
DIGITAL STORE OBJECT PORN
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ОБ'ЄКТ ПОРНО
Контент для дорослих
DIGITAL STORE OBJECT PROHIBITED FINANCIAL PRODUCTS
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ОБ'ЄКТ ЗАБОРОНЕНИХ ФІНАНСОВИХ ПРОДУКТІВ
Заборонені фінансові продукти та послуги
DIGITAL STORE OBJECT RESTRICTED FINANCIAL
ОБ'ЄКТ ЦИФРОВОГО МАГАЗИНУ З ОБМЕЖЕНИМ ФІНАНС
Заборонені фінансові продукти та послуги
DIGITAL STORE OBJECT SEXUAL
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ОБ'ЄКТ СЕКСУАЛЬНОГО
Контент для дорослих
DIGITAL STORE OBJECT SHORT TERM LOANS
ОБ'ЄКТ ЦИФРОВОГО МАГАЗИНУ КОРОТКОСРОКОВІ КРЕДИТИ
Мікрокредити, позики "до зарплати" та заставні зобов'язання
DIGITAL STORE OBJECT STUDENT LOANS
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ОБ'ЄКТ СТУДЕНТСЬКИЙ КРЕДИТ
Фінансові та страхові продукти та послуги
DIGITAL STORE OBJECT USER TRUST
ОБ'ЄКТ ЦИФРОВОГО МАГАЗИНУ ДОВІРА КОРИСТУВАЧА
Неприпустимі бізнес-моделі
DIGITAL STORE OBJECT WEAPON ACCESSORY SALE
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ПРОДАЖ АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ЗБРОЇ
Зброя, боєприпаси чи вибухові речовини
DIGITAL STORE OBJECT WEAPON SALE
ЦИФРОВИЙ МАГАЗИН ПРОДАЖ ПРЕДМЕТНОЇ ЗБРОЇ
Зброя, боєприпаси чи вибухові речовини
DISALLOWED LINK EDITING
ЗАБОРОНЕНЕ РЕДАГУВАННЯ ПОСИЛАННЯ
Правила рекламної діяльності
DISCOURAGEMENT VACCINE
ВАКЦИНА ПРОТИ ЗНАЧЕННЯ
Просування ідей про небажаність вакцинації
DISCRIMINATION
ДИСКРИМІНАЦІЯ
Дискримінація
DISHONEST BEHAVIOUR
НЕЧЕСНА ПОВЕДІНКА
Правила рекламної діяльності
DISHONEST PRACTICES
НЕЧЕСНА ПРАКТИКА
Шахрайство та обман
DOCUMENTS CURRENCY
ВАЛЮТА ДОКУМЕНТІВ
Правила рекламної діяльності
DRUGS
НАРКОТИКИ
Лікарські препарати та пов'язані з ними товари
DRUGS ILLEGAL
НАРКОТИКИ НЕЗАКОННІ
Лікарські препарати та пов'язані з ними товари
DRUGS PRESCRIPTION PROMO
АКЦІЯ ВИПИСУ ЛІКІВ
Лікарські препарати та пов'язані з ними товари
DRUGS PRESCRIPTION SALE
ПРОДАЖ ЛІКІВ ЗА РЕЦЕПТАМИ
Лікарські препарати та пов'язані з ними товари
DRUGS RECREATIONAL
НАРКОТИКИ РЕКРЕАЦІЙНІ
Лікарські препарати та пов'язані з ними товари
DRUGS RELATED PARAPHERNALIA
ПАРАФЕРНАЛІЯ, ПОВ’ЯЗАНА З НАРКОТИКАМИ
Лікарські препарати та пов'язані з ними товари
ECOMMERCE SCAM
ШАХРАЙСТВО ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Матеріали низької якості або непристойного характеру
ELECTRONIC INTERFERENCE DEVICES
ПРИСТРОЇ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАМІХ
Правила рекламної діяльності
EMPLOYMENT
ЗАЙНЯТІСТЬ
Дискримінація
EMPLOYMENT CERTIFICATION
СЕРТИФІКАЦІЯ З ПРАЦІВАННЯ
Правила рекламної діяльності
EMPLOYMENT INCOME
ДОХОДИ ВІД ЗАЙМОВАНОСТІ
Дискримінація
EMPLOYMENT MCA
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ MCA
Дискримінація
EMPLOYMENT NON SPECIALIZED
ЗАЙНЯТІСТЬ НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА
Дискримінація
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Правила рекламної діяльності
EMPLOYMENT TARGETING
ЦІЛЬОВЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Дискримінація
EMPTY PAGE
ПОРОЖНЯ СТОРІНКА
Непрацюючі цільові сторінки
ENGAGEMENT BAIT
ПРИНАДА ЗАРУЧИН
Матеріали низької якості або непристойного характеру
ENGAGEMENTBAIT ADFARM
ЕНДЖЕМЕНТБАЙТ АДФАРМ
Матеріали низької якості або непристойного характеру
ETHNIC CLUSTER HIGH RISK VERTICAL
ЕТНІЧНИЙ КЛАСТЕР ВЕРТИКАЛЬ ВИСОКОГО РИЗИКУ
Дискримінація
EXCESSIVE BREASTFEEDING
НАДМІРНЕ ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ
Контент для дорослих
EXCESSIVE SKIN
НАДЛИШКА ШКІРИ
Контент для дорослих
FACEBOOK ICONS
ЗНАЧКИ FACEBOOK
Використання наших ресурсів бренду
FACEBOOK LOGO
ЛОГОТИП FACEBOOK
Використання наших ресурсів бренду
FACEBOOK LOGO FOCUS
ФОКУС ЛОГОТИПУ FACEBOOK
Використання наших ресурсів бренду
FACEBOOK LOGO OVERLAP
НАЛОГ ЛОГОТИПА FACEBOOK
Використання наших ресурсів бренду
FACEBOOK LOGO THUMBS UP
ЛОГОТИП FACEBOOK ВЕРСИЙ ПАЛЬЦЕНЬ
Використання наших ресурсів бренду
FACEBOOK PAGE LOOKALIKE
СТОРІНКА В FACEBOOK ДОБРА
Використання наших ресурсів бренду
FACEBOOK REFERENCE
ДОВІДКА ФЕЙСБУК
Використання наших ресурсів бренду
FACEBOOK REFERENCE ALLOWED
ДОЗВОЛЕНО ПОСИЛАННЯ НА FACEBOOK
Використання наших ресурсів бренду
FACEBOOK SCREENSHOT PROD
СКРІНШОТ FACEBOOK ПРОД
Використання наших ресурсів бренду
FACEBOOK WORD MANIPULATED
МАНІПУЛЮВАННЯ СЛОВАМИ У FACEBOOK
Використання наших ресурсів бренду
FACEBOOK WORDMARK
ЗНАК FACEBOOK
Використання наших ресурсів бренду
FACEBOOK ZUCKPIC
ФОТО ЦУКЕРБЕРГА
Використання наших ресурсів бренду
FAILED RISK CHECK
НЕВДАЧА ПЕРЕВІРКА РИЗИКУ
Правила рекламної діяльності
FAKE FORM ELEMENTS
ФАЛЬШОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФОРМИ
Неіснуючі функції
FAKE NOTIFICATIONS
ФЕЙКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Неіснуючі функції
FALSENOTIFICATION
ЛОЖНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Заяви, що вводять в оману
FB DESTINATION
FB DESTINATION
Непрацюючі цільові сторінки
FEARMONGERING
НАГНІВАННЯ СТРАХУ
Сенсаційний контент
FINANCIAL
ФІНАНСОВІ
Фінансові та страхові продукти та послуги
FINANCIAL DISCLOSURE
РОЗКРИТТЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Фінансові та страхові продукти та послуги
FIREARM SALE
ПРОДАЖ ВОГНЕПІЛЬНОЇ ЗБРОЇ
Зброя, боєприпаси чи вибухові речовини
FIREWORK SALE
РОЗПРОДАЖ ФЕЙЄВЕРКІВ
Зброя, боєприпаси чи вибухові речовини
FRAUD ASSOCIATED
ПОВ’ЯЗАНЕ З ШАХРАЙСТВОМ
Правила рекламної діяльності
FRAUDULENT MERCHANDISE
ШАРАЙСЬКИЙ ТОВАР
Правила рекламної діяльності
FREE FORM CAPTION
ЗАПИС ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ
Неприпустимі бізнес-моделі
FTE POLICY TAKEDOWN
ВИЛУЧЕННЯ ПОЛІТИКИ FTE
Правила рекламної діяльності
GAMBLING
Азартні ігри
Азартні ігри на реальні гроші
GENITALSURGERY
ГЕНІТАЛІЙНА ХІРУРГІЯ
Товари або послуги для дорослих
GIBBERISH
БЕЗДУШНІСТЬ
Граматика та ненормативна лексика
GRAMMAR
ГРАМАТИКА
Граматика та ненормативна лексика
GUN RANGE
СТРОЙНИЦЯ
Зброя, боєприпаси чи вибухові речовини
HACKING CRACKING
ХАКІНГ КРЕКІНГ
Шахрайство та обман
HARMFUL CONSPIRACIES
ШКІДЛИВІ ЗМОВИ
Сенсаційний контент
HARRASSMENT
ДОКУМУВАННЯ
Особисті характеристики
HATE ENTITY
СУТНІСТЬ НЕНАВИСТИ
Норми спільноти
HATE MATERIAL
НЕНАВИСТИ МАТЕРІАЛ
Правила рекламної діяльності
HATE SPEECH
МОВА НЕНАВИСТИ
Норми спільноти
HAZARDOUS MATERIAL
НЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ
Правила рекламної діяльності
HEALTH SCAM
АФЕРА ЗДОРОВ'Я
Правила рекламної діяльності
HEALTHCARE
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Правила рекламної діяльності
HEC CUSTOM VIOLATING
ПОРУШЕННЯ ЗВИЧАЙНИКІВ HEC
Дискримінація
HEC PREFILL VIOLATING
ПОРУШЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ HEC
Дискримінація
HIGHLIGHTED PAIN POINTS
ВИДІЛЕНІ БОЛЬОВІ ТОЧКИ
Особисте здоров'я
HOST REJECT
ХОСТ ВІДМОВИТИ
Правила рекламної діяльності
HOT BUTTON CRISIS
КРИЗА ГАРЯЧОЇ КНОПКИ
Спірний контент
HOT BUTTON CRISIS NONMEDICALMASK
HOT BUTTON CRISIS NONMEDICALMASK
Спірний контент
HOT BUTTON CRISIS SANITIZERWIPES
HOT BUTTON CRISIS SANITIZER WIPES
Спірний контент
HOUSING CERTIFICATION
АТЕСТАЦІЯ ЖИТЛА
Правила рекламної діяльності
HOUSING INCOME
ДОХОДИ НА ЖИТЛО
Дискримінація
HOUSING MCA
ЖИТЛО МЦА
Дискримінація
HOUSING NON ​​SPECIALIZED
ЖИТЛО НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
Дискримінація
HOUSING OR CREDIT
ЖИТЛО АБО КРЕДИТ
Дискримінація
HOUSING OR CREDIT WITH AFFINITY
ЖИТЛО АБО КРЕДИТ З ПІДГОТОВКОЮ
Дискримінація
HOUSING OR CREDIT WITH INCOME
ЖИТЛО АБО КРЕДИТ З ДОХОДОМ
Дискримінація
HOUSING TARGETING
ОРІЄНТАЦІЯ НА ЖИТЛО
Дискримінація
HUMAN EXPLOITATION
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЛЮДИНИ
Правила рекламної діяльності
HUMAN TRAFFICKING
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ
Нелегальні продукти та послуги
HUNTING SELFDEFENCE
МИСЛИВСЬКИЙ САМОЗАХИСТ
Зброя, боєприпаси чи вибухові речовини
IDEALIZED BODY
ІДЕАЛІЗОВАНЕ ТІЛО
Особисте здоров'я
IDEALIZED HEALTHCARE
ІДЕАЛІЗОВАНА ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Особисте здоров'я
ILLEGAL
НЕЗАКОННО
Нелегальні продукти та послуги
ILLICIT DATING
НЕЗАКОННІ ЗНАЙОМСТВА
Нелегальні продукти та послуги
ILLICIT SERVICES
НЕЗАКОННІ ПОСЛУГИ
Нелегальні продукти та послуги
IMAGE ANIMALCRUELTY
ІМІДЖ ЖОРСТОКОСТІ
Сенсаційний контент
IMAGE MEDICAL
ІМІДЖ МЕДИЧНИЙ
Сенсаційний контент
IMAGE OFFENSIVEGESTURE
ЗОБРАЖЕННЯ ОБРАЗЛИВИЙ ЖЕСТ
Сенсаційний контент
IMAGE VEHICLECOLLISION
ЗОБРАЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ
Сенсаційний контент
IMAGE WEAPONATUSER
ЗОБРАЖЕННЯ WEAPONATUSER
Сенсаційний контент
IMPERSONATION
ВІДОБРАЖЕННЯ
Правила рекламної діяльності
IMPLEMENTATION STANDARDS
СТАНДАРТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Норми спільноти
IMPLIED SEXUAL INTERACTIONS
НЕПРЯМІ СТАТЕВІ ВЗАЄМОДІЇ
Контент для дорослих
IMPOSSIBLECURES
НЕМОЖЛИВІ КУРСИ
Заяви, що вводять в оману
INDIRECT NUDITY
НЕПРЯМА НАГОТА
Контент для дорослих
INDIRECT SEXUAL ACT
НЕПРЯМИЙ СТАТЕВИЙ АКТ
Контент для дорослих
INFLAMMATORY LANGUAGE
ЗАПАЛЬНА ЯЗИКА
Сенсаційний контент